+
  • 384081c07e9e1e93fede8ed0079aec0.jpg

Dải chính xác

Tiếp nhận tất cả các loại dải chính xác PET, chiều rộng hẹp nhất có thể được chia thành 3mm, 4mm, 5mm Mỗi kích thước Width có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Từ khóa:

ch nh th c&oacute ng kh&aacute lo chi th&agrave

Phân loại thuộc về:

Dải chính xác


Mô tả sản phẩm

Tiếp nhận tất cả các loại dải chính xác PET, chiều rộng hẹp nhất có thể được chia thành 3mm, 4mm, 5mm
Mỗi kích thước Width có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

 

 

Trang trước

Trang tiếp theo

Sản phẩm liên quan


Tin nhắn trực tuyến


Nếu bạn có đề nghị hoặc phản hồi về công ty chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin liên quan vào trang này và gửi, sẽ có nhân viên liên lạc kịp thời với bạn, hoặc xin vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi.

0755-27052813